RemSis Kullanım Klavuzu

RemSis.net » Yetkilendirme

  • Müdür: Admin (Tüm işlemlere yetkilidir)
  • Eğitim Sorumlusu: BEP, YSD,PKT, KDF ve Ders defterlerinden sorumlu kişi (Tüm Öğrenciler üzerinde işlem yapabilir.)
  • Eğitmen: Derslere giren personelin kendine ait ders defterini, PKT’yi ve sorumlu olduğu öğrencilerde BEP, YSD, KDF oluşturabilir.
  • Rapor Sorumlusu: RAM ve Hastane Raporu Takibi
  • Muhasebe Elemanı: Fatura işlemleri yapabilen kişi
  • Personel Sorumlusu: Personel bilgileri ekleme ve güncelleme
  • Öğrenci Sorumlusu: Öğrenci bilgileri ekleme ve güncelleme
  • Ders Sorumlusu: Ders ekleme/silme işlemleri, MEBBİS aktarım işlemleri
  • Servis Elemanı: Kendisini ilgilendiren servis programlarını görebilir.
  • Servis Sorumlusu: Servis programı ekler veya düzenler.
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs