Rehabilitasyon Merkezi Kavramları

RemSis.net » Ders Defteri

  • 5580 sayılı Özel Eğitim Kursları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitimi hizmeti alan özürlü bireylerin kurumlara devam- devamsızlık durumlarının tespiti için “yoklama fişi” ve eğitim veren personelin gerçekleştirilen faaliyeti işlediği “sınıf ders defteri” tutulacaktır.
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince tutulacak defterlerde sayfaların birleştiği yer, kurum mühür veya kaşesi ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu belirtilerek onaylanır.
  • Kurumda tutulması gereken “yoklama fişi” ve “sınıf ders defteri”’nin saklanması ve imhası ile ilgili işlemler 16/05/1998 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs