Rehabilitasyon Merkezi Kavramları

RemSis.net » Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi vb.) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve BEP kurulunun onayı ile uygulanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı, kişinin ihtiyaçlarına göre yapması gereken eylemlerini ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede yapılacağını gösteren bir akış planıdır.
Bu tanımdan hareketle BEP özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin; bedensel,toplumsal, duyuşsal, bilişsel, dil, iletişim gibi alanlarda yapabildiklerini dikkate alarak, yetersizliği olan kişinin yaşına göre toplumsal normların beklediği davranışları göstermesi için gerekli ek eğitsel yaşantıların, ortamların, görev alacak kişilerin çalışma sürelerinin gösterildiği planlardır.
BEP neden gereklidir?
  • Engel türü ve derecesi ne olursa olsun tüm bireyler öğrenebilir.
  • BEP, kişiye özel yol haritası çizilmesidir.
  • BEP sayesinde bireyin desteklenmesi gereken alanlarının ne şekilde ve hangi sürede desteklenmesi gerektiği planlanır.
  • Çocuklarda dil, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklılık gösterebilir.
  • BEP sayesinde çocuğun gelişimi konusunda okul yönetimi, öğretmenler ve veli ortak paydada buluşabilir.
  • Veli çocuğunun eğitim sürecinde aktif olur ve okul ile diyalog süreci canlanır.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Ögeleri Nelerdir?
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarında;
  1. Bireye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetleri,
  2. Bireye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman başlayacağı, devam edeceği ve biteceği süreyi, değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi,
  3. Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler,
  4. BEP’in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceği belirtilmelidir.
BEP Nasıl ve Kimler Tarafından Geliştirilir?
BEP’in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, özel ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayıp kararları alacak bir ekip oluşturulur. Bu ekipte, kurum yöneticisi, fizyoterapist, ihtiyaca göre özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum psikoloğu veya rehber öğretmen, dil ve konuşma terapisti, odyolog, sosyal çalışmacı gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP ekibinin anahtar üyesi bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de katılabilir.
Megan wrote
Hi Bob. What time will be the meeting ?
Hi Megan. It's at 2.30PM
Megan wrote
Will the development team be joining ?
Yes sure. I invited them as well
2:30PM
Megan wrote
Noted. For the Coca-Cola Mobile App project as well ?
Yes, sure.
Please also prepare the quotation for the Loop CRM project as well.
3:15PM
M
Megan wrote
Noted. I will prepare it.
Thanks Megan. I will see you later.
Megan wrote
Sure. See you in the meeting soon.
General Settings
Email Notifications
Site Tracking
SMS Alerts
Backup Storage
Audit Logs
System Settings
System Logs
Error Reporting
Applications Logs
Backup Servers
Audit Logs